Biome platobné možnosti

Řeřicha, protinádorová superpotravina

Denní konzumace řeřichy může podstatně zredukovat poškození DNA krevních buněk, které je považováno za důležitý spouštěč rozvinutí rakoviny. Podle výzkumů pomáhá denní konzumace řeřichy také zvýšit schopnost buněk odolat dalšímu poškození DNA způsobenému volnými radikály.

Testů se zúčastnilo 30 zdravých mužů a 30 zdravých žen (včetně 30 kuřáků). Jedli 85 gramový balíček čerstvé řeřichy, a to každý den po dobu 8 týdnů. Největší změnu k lepšímu bylo vidět u kuřáků. Mohlo by to odrážet větší toxickou zátěž nebo oxidativní stres mezi kuřáky. U kuřáků byly také hned na začátku studie zjištěné ve srovnání s nekuřáky výrazně nižší hladiny antioxidantů.

Podle odborníků byl projekt nejvýznamnější v tom, že populační studie sice dokazují souvislost mezi vyšším příjmem zelné zeleniny, kam patří i řeřicha, a snížením rizika vzniku více druhů rakoviny. Tyto studie ale neposkytují přímou informaci o kauzálních vlivech. Co tedy dělá projekt unikátním je fakt, že zahrnuje lidi, kteří jedli řeřichu ve snadno dostupném a dosažitelném množství. A bylo možné vysledovat dopad, který by to mohlo mít na známé biomarkery rizika rakoviny, jako je poškození DNA. Většina dosud provedených studií totiž vycházelo z testů prováděných ve zkumavkách nebo na zvířatech, s chemickými látkami derivovanými ze zelné zeleniny.

Poškození DNA krevních buněk je indikátorem rizika vzniku rakoviny po celém těle. Výsledky podporují teorii, že konzumace řeřichy souvisí s celkovým snížením rizika rakoviny na různých místech po těle. Podstata testované skupiny také značí, že jsou výsledky aplikovatelné na celkovou populaci, která se stravuje normálně.

Jednoduchá zaslepená, randomizovaná zkřížená studie zahrnovala dobrovolníky ve věku 19 až 55 let. Dobrovolníci jedli denně jednu porci řeřichy jako doplněk své běžné denní stravy.

Klíčová zjištění ohledně řeřichové diety

  • výrazné snížení poškození DNA lymfocytů (bílých krvinek) o 22,9 procent,
  • snížení poškození DNA lymfocytů (bílých krvinek), kdy byl vzorek vystaven volným radikálům vygenerovaným peroxidem vodíku, a to o 9,4%,
  • snížení hladin krevních triglyceridů, v průměru o 10%,
  • výrazný nárůst krevních hladin luteinu a betakarotenu, které jsou antioxidanty, o 100% a 33% (vyšší příjem luteinu byl také spojován s nižším výskytem onemocnění oka, jako je katarakt a makulární degenerace).

Průměrný příjem konzumní vlákniny, vitaminu C, vitaminu E, kyseliny listové a betakarotenu byl výrazně vyšší během řeřichové fáze studie.

Již v roce 2006 ukázala jedna studie, že řeřichový extrakt má přínosný vliv na "inicializaci" poškození DNA, které vyvolává vytváření rakovinných buněk, "proliferaci" nebo nekontrolovaný růst rakovinných buněk a "metastázy", šíření rakovinných buněk. Toto jsou tři klíčové stupně karcinogeneze, procesu, který ústí do rakoviny. Řeřichový extrakt také prokazatelně spouští buněčnou smrt rakovinných buněk, proces známý jako apoptóza.

Související produkty