Biome platobné možnosti

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.biome.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také "údaje") jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ( "Zásady") bychom vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje podle toho, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.
 • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, krajinu.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy - nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa a křestní jméno. Demografické údaje - země, údaj o pohlaví.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi Biome a zákazníkem

1.2. Účely zpracování osobních údajů:

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k vaší spokojenosti, zpracováváme vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

o Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a při vybraných údajích ke splnění právních povinností (např. Účetní doklady).

o Zákaznická podpora. Na zajištění zákaznického servisu a na odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy.

o Komunikace. Shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a její individuálního přizpůsobení. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli vám s dokončením vaší objednávky, oznámili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky či reklamace nebo k ní od vás získali další informace.

o Zlepšování služeb. Údaje používáme na neustálé zlepšování našich služeb a systémů. Abychom Vašim právům a zájmům zajistili dostatečnou ochranu, s cílem zlepšování používáme osobní údaje, které jsou v co největší míře anonymizované.

 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat i z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, na zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
 • Marketingové nabídky.

o Obchodní sdělení

Zasíláme vám obchodní sdělení týkající se obdobných produktů, které jste si koupili.

Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu.

V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud jejich zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

o Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získaly podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklikne, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky.

o Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitky proti těmto zpracování.

 • Zpracovávání souborů cookies

o V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na našich internetových stránkách a pro účely internetové reklamy. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkované pouze pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy.

 • a) sesterským společnostem a zpracovatelem na základě plnění kupní smlouvy.
 • b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • c) přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy
 • d) třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcem, soudem za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností
 • e) veřejným orgánem (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tyto zpracování správce zodpovědnost. Tyto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na Vašich účtech. Všechny nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách Vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a Vaše jméno, popřípadě variabilní symbol (abychom věděli platbu identifikovat). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako Vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na Vašem účtu.

 1. Zákaznické konto a nákup
 • a) Vytvořením objednávky systém automaticky založí zákaznické konto, které je zajištěno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům včetně jejich editace a můžete takto nahlížet do svých údajů o dokončených i nedokončených objednávkách a upravovat zasílání newsletteru. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.
 • b) V případě, že si přejete zrušit svůj účet, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude deaktivováno.
 1. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1. Zabezpečení osobních údajů

 • a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v kódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich dat proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání shody jejich systémů s nařízením GDPR.
 • c) Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste vaše přístupové údaje nesdělovaly třetím osobám a po ukončení vaší činnosti v zákaznickém kontě vždy zavřely okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, pokud používáte počítač spolu s jinými uživateli. Neneseme zodpovědnost za zneužití použitých hesel.

3.2. období zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • v čase nezbytném pro zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy
 • 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů
 • v čase, během kterého je firma povinna jako správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury jsou v souladu se zákonem archivované 10 let od jejich vystavení.
 • souhlas s marketingovými nabídkami je platný 4 roky nebo do odvolání
 • Recenze 6 let
 • Komunikace 2 roky

V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo je dané právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. Práva subjektů údajů
 • a) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů děláme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat učinění opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • c) Pro uplatnění svých práv nás kontaktujte na e-mailové adrese uvedené v sekci kontakty. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které správce potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vybavení již podané objednávky) či na ochranu svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo pokud bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
 1. webové stránky

5.1. soubory cookies

naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, smartphonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete najít zde . Soubory cookies využíváme např. na:

 • správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušší dokončili svou objednávku
 • zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlépe přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovaly reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookie třetích stran"). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

5.2. Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. "Session cookie", jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzv. "Persistent cookie", zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud jejich ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme k personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jejich na vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie naleznete v dokumentaci internetových prohlížečů

5.4. odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, materiál, produkty nebo služby nacházející se na těchto webových stránkách nebo přístupné prostřednictvím nich.

 1. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí, co se týče těchto Zásad, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese uvedené v kontaktech.

 1. účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 10.7. 2018.