Biome platební možnosti

Trioxidil - studie účinnosti proti vypadávání vlasů

Účinek Trioxidilu na syntézu proteinů ECM u fibroblastů in vitro

Vliv složek Trioxidilu a jejich aktivační potenciál na syntézu kolagenu typu III nebo lamininu u fibroblastů byl vyhodnocován srovnáním fluorescenční intenzity buněk inkubovaných s přísadami nebo bez přísad obsažených v Trioxidilu.

Výsledek: Získané výsledky prokázaly signifikantní nárůst syntézy extracelulární matrice (kolagenu typu III a lamininu) proteinů ve fibroblastech ošetřených složkami obsaženými v Trioxidilu.

Závěr: Složky Trioxidilu stimulují dermální papilu proteinů extracelulární matrice, čímž přímo ovlivňují velikost vlasového folikulu a lepší ukotvení vlasů.

Účinek Trioxidilu na syntézu kolagenu typu VII v ex vivo vzorcích lidské kožní tkáně

Tento biologický model používá explantáty normální lidské kůže. Kožní metabolismus je experminentálně redukován aplikací kortikoidů. Tím se modifikuje metabolismus pokožky na metabolismus pozorovaný při přirozeném stárnutí. Také bylo zaznamenáno, že kortikoidy snižují růst buněk vlasových papil (fibroblastů). Schopnost opravy dermo-epidermálních spojení obsahujících složky Trioxidilu byla vyhodnocena pomocí analýzy imunohistologického zbarvení proteinů kolagenu typu VII.

Výsledek: Mikroskopické pozorování normální neošetřené kůže prokázalo silné označení kolagenu VII podél dermo-epidermálního spojení (obrázek A). Toto označení bylo kvantifikováno podle skóre ve výsledkové tabulce a odpovídá skóre 3.

Bylo jasně pozorováno dramatické snížení zbarvení kolagenu typu VII po aplikaci dermokortikoidů na kůži (obrázek B). Semikvantifikace tohto označení barvou představuje 70% pokles u kolagenu typu VII (skóre 0,9), což dokazuje silné pozměnení správných vazeb v dermo-epidermálním spojení.

Aplikace Trioxidilu na kůži (obr. C), na kterou byly podány dermokortikoidy, obnovuje normální množství kolagenu VII v dermo-epidermálním spojení (DES), jelikož skóre po značení je stejné jako skóre pozorované na neošetřené pokožce (skóre 3) (obrázek A).

Závěr: Složky Trioxidilu stimulují dermální papilu proteinů extracelulární matrice, čímž mají přímý vliv na velikost vlasového folikulu a na lepší ukotvení vlasu.

Účinek Trioxidilu na lidské vlasové folikuly ex vivo

Percentuální růst byl hodnocen po 8 dnech ošetřování folikulů Trioxidilem ve srovnání s neošetřovanými folikuly.

Výsledek: V experimentálních podmínkách byla pozorována výrazná stimulace růstu vlasů o 35% ve srovnání s neošetřovanými folikulami.

Závěr: Složky Trioxidilu stimulují růst vlasů.

Účinek Trioxidilu na ex vivo lidské vlasové folikuly - srovnávací studie

Procentuální růst a aktivita byly hodnoceny po 7 dnech ošetřování folikulů Trioxidilem a Minoxidilem ve srovnání s neošetřovanými folikuly.

Výsledek: Byla pozorována výrazná stimulace růstu vlasů v experimentálních podmínkách. Aktivita je lepší se složkami Trioxidilu a má 47% růst, což je více než růst dosažený přípravkem Minoxidil.

Závěr: Složky Trioxidilu stimulují růst vlasů ve srovnání s referenčním produktem na růst vlasů, Minoxidilem, mnohem výrazněji.

Účinek Trioxidilu na aktivitu 5-alfa-reduktázy in vitro

V tomto experimentu byla měřena schopnost složek Trioxidilu modulovat aktivitu obou typů 5-alfa reduktázy (typu I a typu II) v intaktních buňkách. Výsledky jsou vyjádřeny v procentech. Inhibice aktivity 5-alfa-reduktázy byla vyhodnocena při koncentraci 100 μm Trioxidilu nebo ECGC.

Výsledek: Výsledky ukazují, že aktivita 5-alfa reduktázy (typu I a II) se výrazně snížila, pokud byly přítomny složky Trioxidilu na 100 mikrometrech. Inhibice pozorovaná u přípravku Trioxidil je vyšší než u ECGC, který byl při hodnocení aktivity inhibitoru 5-alfa reduktázy použit jako referenční .

Závěr: Složky Trioxidilu snižují aktivitu 5-alfa reduktázy a tím snižují přeměnu testosteronu na DHT.

Klinická studie - padání vlasů a 5% Trioxidil

Cílem této klinické studie bylo zhodnotit účinnost složek Trioxidilu in vivo jako účinných látek proti padání vlasů, prevence padání vlasů a podpory růstu vlasů za normálních podmínek použití. Byla rovněž hodnocena přijatelnost výrobku za normálního používání.

Účinnost byla hodnocena objektivně, na měření byl používán digitální trichogram TrichoScanTM. Na měření se podílela skupina 15 dobrovolníků využívajících Trioxidil. Porovnávací placebo skupina měla také 15 členů. Každý z účastníků testu ještě denně hodnotil přijatelnost produktu.

Všichni testovaní dobrovolníci měli diagnostikovanou androgenní alopecii, kritéria pro výběr do skupin klinických studií byly následující: 200 vlasů a méně při měření pomocí digitálního trichogramu; méně než 70% vlasů v anagenní fázi.

Software v rámci TrichoScanTM kvantifikoval počet vlasů v testované oblasti, i podíl vlasů ve fázi anagénu a telogénu. Software byl kalibrován pro růst 0,3 mm vlasu denně v anagenní fázi a žádný růst vlasu v telogenní fázi. Každý účastník podstoupil dvě měření - jeden na začátku a druhý na konci testů.

Výsledek: Určení poměru vlasů v anagénu a telogénu. Poměr anagen / telogen je srovnání počtu vlasových folikulů v anagenové fázi a telogenové fázi. To určuje procento aktivních vlasových folikulů. Grafické znázornění ukazuje průměry měření na začátku a konci testů pro placebo skupinu i skupinu ošetřovanou Trioxidilem.

Trioxidil statisticky navýšil poměr anagen / telogen - což znamená zvýšení počtu vlasů ve fázi růstu a snížení počtu vlasů ve fázi oddechu. V případě skupiny ošetřované Trioxidilem to bylo zvýšení o 46%, u skupiny ošetřované placebem o pokles o 33%.

Závěr: Složení Trioxidilu zvyšuje poměr anagen / telogen o 46% ve srovnání s 33% snížením u placebo skupiny. To potvrzuje účinnost Trioxidilu pro stimulaci růstu vlasů a zmírnění padání vlasů.

Související produkty

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
5 hodnocení
680 Kč 600 Kč na 8 týdnů
Prohlédnout

Doporučené čtení

Související čtení z knihovny

Diskuse

Zatím bez otázek a diskuse.


Zde zadejte hledané slovo nebo výraz. Poté klikněte na lupu nebo stlačte ENTER.